Kostel sv. Anny

Významná památka, kostel sv. Anny, pochází z let 1712 až 1720.
Postavil ho zednický mistr Kr. Hölzel podle plánu pražského stavitele. Jedná se o jednolodní barokní objekt, obdélníkového tvaru s obdélníkovým trojboce ukončeným presbytářem a s obdélníkovou sakristií, umístěnou na severní straně. Obdélníková okna ukončil stavitel segmentem a polokruhem.
Presbytář byl sklenut kolem křížové klenby s lunetami v závěru. Chrámová loď se vyznačuje plochým stropem s vestavěnou trojstrannou emporou na pilířích, podklenutou plackami. Podvěží a sakristie jsou sklenuty křížově.
Kromě hlavního oltáře z konce 1. třetiny 18. století se sochami sv. Jana Křtitele a bohorodičky Panny Marie se vyznačuje i dvěma postranními oltáři. Interiér chrámu zdobí dále sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava, archanděla Michaela a sv. Anny i sv. Josefa. Varhany pocházejí z 1. poloviny 18. století, křtitelnice se znamením maltézského kříže rovněž.
Kostel obklopuje původní hřbitov. Poblíž se nachází patrová, pozdně barokní fara s maltézským znakem a sousoším sv. Jana Nepomuckého z r. 1763.
„Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje
– Fond malých projektů Cíl 3 2007- 2013) prostřednictvím Euroregionu Nisa“