Podpis Partnerské smlouvy

dne 13.04.2007, v Bertsdorf-Hörnitz
 

Mezinárodní turnaj v malé kopané

v rámci projektu "Přeshraniční spolupráce mladých fotbalistů"
„Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje
– Fond malých projektů Cíl 3 2007- 2013) prostřednictvím Euroregionu Nisa“