Workshop v Bertsdorf-Hörnitz

s obecními zastupiteli a účastí českých hostů na zasedání zastupitelstva obce
 

Workshop ve Skalici

s obecními zastupiteli a zainteresovanými občany: Prezentace projektu centrální kanalizace ve Skalici a Aktivity mikroregionu Novoborsko
 

Jarní koncert v Bertsdorfu

za účasti skalických hudebníků
 

Projekt Eurokommunale 2011 – spolupráce občanských iniciativ

letos pořádali členské obce Skalice a Okrouhlá – čestnými hosty slavnostního večera byli zastupitelé Bertsdorf-Hörnitz
 
hasičské fontány se zúčastnilo 35 hasičských sborů z Čech, Německa a Polska, samozřejmě také hasiči z Bertsdorf-Hörnitz
„Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje
– Fond malých projektů Cíl 3 2007- 2013) prostřednictvím Euroregionu Nisa“