Skalice u České Lípy

Statut: obec
Kraj: Liberec
Okres: Česká Lípa
Plocha: 1 155 ha
Počet obyvatel: 1 484
Mikroregion: Euroregion Nisa
Svazek obcí Novoborska
Svaz obcí Libereckého kraje
Partnerská obec: Bertsdorf-Hörnitz, SRN

Skalice u České Lípy se nachází 1 km jihozápadně od Nového Boru, 7 km severně od České Lípy. Obec leží v údolí pod Skalickým vrchem (Český kopec) a Chotovickým vrchem podél potoků Sporka a Okrouhlický. Právě Skalický vrch je velmi zajímavou přírodní památkou. V průběhu posledních 2 století zde probíhala těžba pískovce a tím vznikl podzemní labyrint s mnoha sály. Dnes je tato oblast registrovanou „Evropsky významnou lokalitou“ pro výskyt a přezimování natopýrů. Tuto lokalitu navštěvují mezi jinými také filmaři, kteří zde točí pohádkové filmy (scény v jeskyních). Na vrcholu stával v minulosti malý horský hostinec, jehož základy se zde nacházejí dodnes. Skalicí prochází něklik cyklotras.

V obci se nachází mateřská škola a základní devítiletá škola, pošta, obecní knihovna, fotbalové a multifunkční hřiště. Působí zde Sbor dobrovolných hasičů, Sportovní klub (fotbal a kuželky), Střelecký klub, Rybářský spolek, Cyklistické sdružení, Obora daňčí a jelení zvěře.

První historická zmínka o Skalici pochází z roku 1226. Obec leží na staré zemské cestě z Čech do Lužice. Měla také vliv na rozvoj mezinárodního obchodu, především exportu skla z Lužických hor. Tehdejší obyvatelé se živili převážně zemědělstvím a od 16. století se zde rozvíjel sklářský průmysl.

Významnou historickou pamětihodností je Kostel sv. Anny. Původní stejnojmenný kostel, který se nezachoval, pocházel z r. 1362. Dnešní kostel byl postaven v barokním stylu a uvnitř se nacházejí malby s cyklu křížové cesty od Josefa Mülera., skalického malíře. Dále můžeme shlédnout budovu fary, sousoší sv. Jana Nepomuckého, památník obětem 1. světové války, boží muka a množství kapliček a křížků. V místě se nachází také mnoho staveb, reprezentujících lidovou architekturu regionu. Ze Skalice pochází známý portrétista Josef Beckel (1806-1865).

„Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje
– Fond malých projektů Cíl 3 2007- 2013) prostřednictvím Euroregionu Nisa“